I Danmark raser der en debat om hvorvidt e-cigaretter er et bedre alternativ eller ej til de traditionelle tobakscigaretter. Kort sagt, så kender man ikke effekterne af at ryge på en e-cigaret, og især ikke langtidseffekten. Dette er fordi at e-cigaretter har været på markedet i så kort tid som de har. Deres korte levetid gør at man ikke har haft mulighed for at undersøge hvad der sker, hvis man ryger e-cigaret i en længere periode.
Man kan derfor sige at alle dem som går rundt og damper på en e-cigaret er prøvekaniner i forhold til hvad der sker.

Det positive ved e-cigaretter i debatten

Der findes dog lyspunkter når det kommer til e-cigaretter, og den store debat som der er. E-cigaretter er et bedre ting end det er at ryge smøger. I hvertfald hvis man kigger på de stoffer som man indtager i røgen/dampen. I cigaretter er der nemlig ikke kun nikotin, men der findes også andre farlige stoffer som f.eks. tjære og karbonmonxid.
E-cigaretter er bare damp, og selvom at du kan få nogle væsker, såkaldt
e-juice, der indeholder forskellige mængder af nikotin, så findes der dog ikke de andre stoffer. Derudover så er det ikke røg, men damp som indånder, og det kan derfor argumenters for at det ikke er så skadeligt for ens lunger.
Hvis man bruger dette i debatten om e-cigaretter, så vær dog opmærksom på at ingen form for røg eller damp i ens lunger er sunde, men at noget forskning dog vil mene, at damp er et bedre alternativ.
Der findes også forsnkning i England der viser, at selvom e-cigaretten især appellere til unge, så er der ikke et stigende antal af rygere eller dampere. Den viser også at der er flere som faktisk forsøger med at stoppe med at ryge, og flere der også stopper, også med e-cigaretten.

Det negative ved e-cigaretter i debatten

Den store spørgsmål i debatten om e-cigaretter dog hvad de gør ved dig og din krop.
For det første, så i de lande hvor man kan købe væske med nikotin, der er fare for at udvikle en nikotin afhængighed. Det er det samme som man oplever ved cigaretter, som det også opleves ved almindelige cigaretter. Der er dog også et problem med væske med nikotin i Danmark, da man bare kan bestille det hjem fra andre lande i EU. Dette gør det nemt for danskere, hvis de ønsker væske med nikotin.
Der er også forskning og undersøgelser der tyder på at hvis unge mennesker udsættes for store mængder af nikotin, som man netop kan finde i e-cigaretter, så vil de udover afhængighed opleve permanente ændringer i hjernen som svækker dens normale funktioner.
Der er også undersøgelser der viser at man kan få kemisk lungebetændelse af langvarig dampning, men den langvarige effekt er dog stadig ikke undersøgt.
Et stort problem i debatten om e-cigaretter er også brugen og blandingen af væsker, for hvis man blander dem selv, så har man med store mængder af nikotin at gøre, og her kan man også opleve nogle risici.

 

 

Disclaimer